Verkstedskontainer for offshore.

Kontainere godkjent for bruk offshore ihht. DNV 2 7-1 og Norsok Z-015

- Verktøyskontainer
- Verkstedskontainer
- Utstyrskontainer
- Løfteutstyrskontainer

RC Offshore ønsker å bidra til:

- Kortere installasjonstid offshore
- Verktøy kommer ferdig sortert til platform
- Redusere risiko for å mangle nødvendig verktøy
- Bedre orden å arbeidsplass
- Bedre trivsel for installasjonspersonell
- Profilering av eget selskap offshore

Verktøyskontainer 10ft.

- Lysarmatur og varmeovn EX-godkjent
- El.tilkobling ihht. Norsok Z-015
- Solide vcerktøyskabinett
- Transportsikring
- Oversiktlig
- Tar liten plass