Bunn-lager for agitatorer er utsatt for en ekstrem påkjenning i flere forskjellige mud/borekaks.

Ta kontakt for et godt tilbud og vi skal bidra til at Dere blir fornøyd.

Utfordringer som oppstår ved havari er store:

- Boreslam setter seg og væsken tilfredsstiller ikke lenger ønsket kvalitet
- Tanken må tømmes og rengjøres – noe som fører til risiko for personell
- Utslitte lager fjernes ofte med bruk av varmt arbeid (sveising/sliping)
- Kan føre til opersjons-stans.
- Vi har utviklet en ny type bunn-lager som er et lukket og oljefylt lager

Ved å bytte til vårt ny-utviklede lager blir ikke roterende slitedeler utsatt for kjemikalie eller borekaks og vil holde lenger. Vårt lager er festet med bolter på et fundament i tanken slik at dersom det må byttes ut senere så kan dette utføres uten bruk av varmt arbeid.

Vi kan tilby tilpasning etter kundens behov og installasjon av nye lager.

Vårt ny-utviklede lager er testet ut i mud-tanker der man tidligere har hatt store problemer med at eksisterende lager slites ut etter bare 2 uker, mens vårt ny-utviklede lager har fungert optimalt i over et år og fungerer fremdeles.