Lagringskontainer for Lithiumbatterier (onshore)

Vi har utviklet en løsning for sikker lagring av Lithiumbatterier. Kontaineren er isolert og temperatur-regulert til konstant temperatur året rundt. Egen påkobling for brannvesen ved en nødsituasjon. Ingen spenningsførende overflater.

Ta kontakt for mer informasjon, bilde kommer.